Certificaten SWEN Register

Zes wijndocenten hebben het certificaat SWEN Register Wijndocent ontvangen uit handen van Frank Jacobs, voorzitter van de Examencommissie.
Het certificaat werd uitgereikt nadat zij succesvol het Examen SWEN Register Wijndocent hebben afgelegd. Zij krijgen hiermee het recht om de titel SWEN Register Wijndocent te voeren. Het examen vond plaats bij het Productschap Wijn in Zoetermeer en is succesvol afgelegd door:
- Chris Alblas;
- Marja van Beek;
- Leon Krijgsman;
- Jeroen van Mierlo;
- Gill Smit;
- Jeroen Theunissen.
Hiermee komt het totaal aantal SWEN Register Wijndocenten op acht. Frank Jacobs: ‘Het is verheugend dat het register nu vulling begint te krijgen met zes nieuwe wijndocenten die in het register zijn opgenomen. Het is een goede zaak voor het niveau van het wijnonderwijs in Nederland dat er docenten voor de klas staan die hun kennis op een prettige en begrijpelijke manier aan hun cursisten kunnen overbrengen’. Het examen SWEN Register Wijndocent is opgezet door de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) en het Productschap Wijn om het wijnonderwijs in Nederland naar een hoger niveau te tillen.
Om dit te realiseren is het noodzakelijk eisen te stellen aan het beroep wijndocent. Wijndocenten die lesgeven op niveau I en/of II van de SWEN en die aan de gestelde eisen voldoen komen in aanmerking om, na het succesvol afleggen van het examen, de titel SWEN Register Wijndocent te voeren. Het examen is tot stand gekomen in samenwerking met PLATO, het onderwijskundig adviesbureau verbonden aan de Universiteit Leiden. Het examen bestaat uit het verzorgen van een les van 30 minuten inclusief proeverij op niveau I of II van de SWEN. De kandidaat maakt voorafgaand aan het examen een keuze uit vijf verschillende lesthema’s.
De les wordt beoordeeld door de Examencommissie SWEN Register Wijndocent. Op 7 mei en 29 oktober 2014 wordt het examen SWEN Register Wijndocent opnieuw afgenomen. Meer informatie over het examen, de toelatingseisen, inschrijven en de examencommissie vindt u op registerwijndocent.nl.

Voor meer informatie:
Productschap Wijn
T 079-3687015
E pw@wijn.nl